Maragall: “Els microcrèdits trenquen les barreres entre les cultures dominant i dominada”

por Redacción
10 vistas